ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุน “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
อ่าน : 174

: 1 ปีที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ: นางวารุณี มะโณสงค์
ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุน
“ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSUEnterToWin
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002